• Current

Ние сме и тук!  

   

Документи

Документи за учебната 2020 – 2021 година

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджети и отчети

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи за учебната 2019 – 2020 година

Протокол от класиране за прием на деца в първа възрастова група в ДГ "Радост" за учебната 2019/2020 година

Наредба за детските градини в община Ямбол

     1. ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     2. ДЕКЛАРАЦИЯ -ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 Организация на учебния ден в учебно и неучебно време“

 Организация на учебния ден за учебно и неучебно време за учебната 2019-2020 г.

Такси

 

Такси 2019 - 2020 г.

 

   

EasyCookieInfo

   
© cdgradost.net