• Current

Ние сме и тук!  

   

Документи

 

Регламентиращи и образци документи за примем 2017/2018г.

Протокол от класиране за прием на деца в ДГ "Радост" за учебната

2017/2018г.

Наредба за детските градини в община Ямбол

     1. ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     2. ДЕКЛАРАЦИЯ -ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Организация на учебния ден в учебно и неучебно време“

 Организация на учебния ден за учебно и неучебно време за учебната 2018-2019 г.

 

Бюджети и отчети

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - 01.01. до 31.12.2018г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - 01.01. до 30.09.2018г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - 01.01 до 30.06.2018 г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - 01.01 до 31.03.2018г.

Бюджет за 2018г.

Отчет за тримесичието на 2017г.

Отчет за второто тримесечие на 2017г.

Отчет за първото тримесечие на 2017г.

Бюджет на ДГ Радост за 2017г.

Бюджет на ДГ Радост за 2016г.

Отчет на ДГ Радост 2016г.

Такси

Такси 2018/2019г.

Такси 2017/2018г.

 

   
© cdgradost.net