Ние сме и тук!  

   

ДГ „Радост“ спечели Проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ на стойност 2 882,00 лв. С тези средства е предвидено закупуването на Интерактивна дъска – 1 брой и Лаптопи – 3 броя, с цел подпомагане на детската градина и предучилищното образование, чрез внедряване на модерни средства за обучение.


Протокол от класиране за прием на деца в ДГ "Радост" за учебната 2017/2018г.


"Играем и мечтаем заедно"

На 04.05.2017г. Детска градина „Радост“, град Ямбол отбеляза своя 70 - годишен юбилей. Домакин на тържествения концерт под мотото „Играем и мечтаем заедно“ бе НЧ „Пробуда - 1909“, град Ямбол. Във фоайето на читалището бе подредена изложба, представяща развитието на детската градина през годините. Присъстваха много гости, включително бивши колеги и възпитаници на детската градина. Получени бяха поздравителни адреси и цветя от Кмета на Община Ямбол – г-н Георги Славов, от Началника на РУО – Ямбол – г-н Красимир Стоилов, както и от други институции и детски градини. Приветствено слово произнесе г-жа Илиана Бицова – зам.кмет на Община Ямбол, която връчи и подаръци за децата от името на кмета на Община Ямбол - г-н Георги Славов. Директорът на ДГ „Радост“ - Марияна Тодорова, благодари на всички, допринесли за развитието на градината през тези 70 години. Всяка група от детска градина “Радост” се представи с изпълнение - народен танц. Поздрав имаше и от формация на читалището-домакин – детски танцов състав “Каргончета”. Като на истински рожден ден празникът завърши с огромна торта.

Моменти от празника може да видите тук или в раздел "Галерия"

cdg radost plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document page 0014

 

 

 

 

 

 

Document page 0013

 

Печат
Печат

ЦДГ Радост Ямбол

Документи

1. Стратегия за развитие 1916-2020 г.

1. Поименен състав на обществения съвет

2. Етичен кодекс на работещите с деца

 

Регламентиращи и образци документи за примем 2017/2018г.

Протокол от класиране за прием на деца в ДГ "Радост" за учебната

2017/2018г.

Наредба за детските градини в община Ямбол

     1. ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     2. ДЕКЛАРАЦИЯ -ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Организация на учебния ден в учебно и неучебно време“

 

Организация на учебния ден за учебно време за учебната 2017-2018 г.

Организация на учебния ден за неучебно време за учебната 2017-2018 г.

 

Бюджети и отчети

 

Отчет за тримесичието на 2017г.

Отчет за второто тримесечие на 2017г.

Отчет за първото тримесечие на 2017г.

Бюджет на ДГ Радост за 2017г.

Бюджет на ДГ Радост за 2016г.

Отчет на ДГ Радост 2016г.

Такси

Такси 2017/2018г.

 

     Материална база:

          Детската градина разполага със сграда, в която са разположени 4 възрастови групи с необходимите помещения: отделни занимални, спални, сервизни помещения, коридори и фоайета, както и административни кабинети на директор, главен счетоводител, домакин и медицинска сестра.

Всяка от 5-те целодневни групи е обзаведена съобразно потребностите на децата: светли тонове, ниски мебели, безопасни играчки.

 

      Грижи и обучение:

         В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и специфика. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие.  Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия екип.

 

       Допълнителни педагогически услуги:

 - изучаване на английски език

 - спортни танци

 - народни танци

- логопед

       Празниците са особено значими за ДГ ”Радост”. Всички заедно се потапяме в атмосферата на: Коледа, Баба Марта, Великден, 1-ви юни, Първия учебен ден.

        Всяка група подготвя и изнася специално тържество пред родителите.

Екипът на ДГ „Радост“:

Директор: Марияна Тодорова

Гл. счетоводител: Диана Андонова

Домакин: Марийка Димитрова

Учители:

Капка Гърдева

Калина Стоянова

Ива Керанова

Станимира Василева

Женя Кръстева - Димитрова

Жаклина Колева

Марияна Кръстева

Ана Стоянова

Гергана Янкова

Златка Игнатова

Пом. възпитатели:

Соня Стоянова

Марийка Василева

Донка Стоянова

Елена Василева

Веска Иванова


   
© cdgradost.net