Ние сме и тук!  

   

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА 2022 г.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Тема на обучението: „Управление на образователната институция в условията на криза“
 
3. Период на провеждане: 08.06.2022г. – 09.06.2022г.
 
4. Начален и краен час:  14.00 часа – 12.30 часа
 
5. Наименование на обучителната организация: „Национален център за повишаване на
    квалификацията на педагогическите специалисти“
 
6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 /директор/
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EasyCookieInfo

   
© cdgradost.net