Печат

     Материална база:

          Детската градина разполага със сграда, в която са разположени 4 възрастови групи с необходимите помещения: отделни занимални, спални, сервизни помещения, коридори и фоайета, както и административни кабинети на директор, главен счетоводител, домакин и медицинска сестра.

Всяка от 5-те целодневни групи е обзаведена съобразно потребностите на децата: светли тонове, ниски мебели, безопасни играчки.

 

      Грижи и обучение:

         В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и специфика. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие.  Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия екип.

 

       Допълнителни педагогически услуги:

 

       Празниците са особено значими за ДГ ”Радост”. Всички заедно се потапяме в атмосферата на: Коледа, Баба Марта, Великден, 1-ви юни, Първия учебен ден.

        Всяка група подготвя и изнася специално тържество пред родителите.

 

Екипът на ДГ „Радост“:

              Директор: Марияна Тодорова

              Гл. счетоводител: Диана Андонова

              ЗАС: Соня Стоянова

              Домакин: Светла Маринова

           Учители:

Станимира Василева – ст. учител

Петя Кацарова – ст. учител

         Женя Кръстева – Димитрова - учител

Надежда Романска – ст. учител

Марияна Андреева – ст. учител

Ана Стоянова – учител

Даниела Иванова – учител

Ралица Хрисова - учител

Жаклина Колева – учител

Теодора Митева - учител

     Пом. възпитатели:

               Милена Вангелова

               Валентина Христова

              Донка Стоянова

              Елена Василева

              Жана Пенева