• Current

Ние сме и тук!  

   

Документи

Бюджет и отчети за 2024г.

 

Документи за учебната 2023 – 2024

 

 Бюджет и отчети за 2023 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Документи за учебната 2022 – 2023

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Документи за учебната 2021 – 2022 година

 


 

 Бюджет и отчети за 2022 г.


Документи за учебната 2020 – 2021 година

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджети и отчети

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи за учебната 2019 – 2020 година

Протокол от класиране за прием на деца в първа възрастова група в ДГ "Радост" за учебната 2019/2020 година

Наредба за детските градини в община Ямбол

     1. ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     2. ДЕКЛАРАЦИЯ -ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 „Организация на учебния ден в учебно и неучебно време“

 Организация на учебния ден за учебно и неучебно време за учебната 2019-2020 г.

 

Такси

 

Такси 2019 - 2020 г.

 

   

EasyCookieInfo

   
© cdgradost.net