Ние сме и тук!  

   

ОТНОСНО: Събиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ за учебната 2019 / 2020 г. в Детска градина „Радост“ - ЯМБОЛ

1. Обявление

2. Приложение 1

3. Заповед

 


 
В глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки.

   

EasyCookieInfo

   
© cdgradost.net